Renseanlegg for hytte eller liten bolig

I områder som ikke dekkes av det kommunale vann- og avløpsnettet, kan det være nødvendig å behandle avløpsvannet lokalt. Vi har renseanlegg som passer for deg med hytte eller en liten bolig.

Vi får stadig høyere sanitær standard i hytter og fritidsboliger. Vi har store krav til dusj, WC og oppvaskmaskin. Det betyr høyere vannforbruk. Dermed trenger vi vannforsyning med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet. Det gir samtidig mer avløpsvann som skal renses.

Enkelte kommuner har valgt å utvide det kommunale vann- og avløpsnettet for å dekke hytteområdene. Mange steder er ikke dette mulig, eller det blir for kostbart. Da må du finne en lokal vannkilde og behandle avløpsvannet lokalt. Det krever god planlegging, slik at avløpsvannet ikke forurenser drikkevannet verken for deg eller naboene, badevann eller naturen rundt hytta. Et større hytteområde bør planlegge en felles løsning.

Minirenseanleggene Solido Smart fra Premier Tech Aqua renser avløpsvann fra både bad, kjøkken, vask og toalett. Anleggene kan monteres på alle tomter, selv der det er mye stein. Ferieautomatikken holder renseanleggene i gang selv om bruken er ujevn. Det er spesielt bra for anlegg på hytter hvor man kanskje er bare i ferier og helger.

Hytter og hus
Solido Smart a Premier Tech brand logo
– Minirenseanlegget Solido Smart tar hånd om avløpsvann fra både hytter og hus.

Solido SMART renseanlegg for inntil 5 PE

For bruk til hytte eller liten bolig anbefaler vi tanken EM2-35P, som dekker behovet for inntil 5 PE totalt. 

Image
Hvorfor velge Solido SMART renseanlegg til hytta?
  • Renseanlegget gjør det mulig for deg å ha toalett på hytta.

  • Renseløsningen er lydløs og tilnærmet luktfri, og produserer mindre avløpsslam enn forrige generasjons renseanlegg.

  • Driftskostnadene er lave og forutsigbare – kun 51 kWh per person per år.

  • Anlegget er enkelt å vedlikeholde.

  • Anlegget har en enkel utforming. Det er bygget med få komponenter uten bevegelige eller strømførende deler.

  • Renseanlegget har en kompakt installasjon som skjules under bakken.

  • Det kan stå i hvilemodus over lengre tid. Dermed kan du stole på at renseprosessen holdes i gang selv om bruken er ujevn.

  • Direkte ventilering av hele systemet under renseprosessen.

  • Anlegget er produsert av tyske Premier Tech Aqua, som har over 25 års erfaring med vannhåndtering og over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt.

  • Ved kjøp av våre renseanlegg blir du tilbudt serviceavtale som inkluderer regelmessig tilsyn av ditt renseanlegg og døgnåpen servicetelefon.

Les mer om renseanlegget Solido SMART her.

Image