Renseanlegg for én bolig

Image

Solido Smart renseanlegg for opptil 10 pe

Vi tilbyr renseløsninger i mange størrelser. Dersom du trenger renseanlegg for én bolig, kan vi tilby tankene EM2-35P, EM2-45P og EM2-60P, alt ettersom hvor hvor stor din bolig er. Se skjema under bildet på høyre side.

Alle våre minirenseanlegg produseres av tyske Premier Tech Aqua. Premier Tech er fullt ut dedikert i sitt arbeide og investerer mye i forskning og utvikling. De har nå over 25 års erfaring med ansvarsfull vannhåndtering og kan vise til over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt.

Den nye generasjonen av SBR-avløpsrensing

  • Enkel utforming med få komponenter
  • Forutsigbare og lave driftskostnader
  • Direkte ventilering av hele systemet under renseprosessen
  • Bortimot ingen lukt, samt mindre avløpsslam enn konvensjonelle SBR-system
  • Effektiv og økonomisk avløpsrensing med kun 51 kWh per person per år
  • Kompakt installasjon og enkelt vedlikehold
  • Hvilemodus som holder på tankens biologi ved fravær
  • Gjør det mulig å få toalett på hytta

Hvordan fungerer Solido SMART?

1. Rensing:

Det innkommende avløpsvannet tilsettes umiddelbart oksygen i hele tanken, slik at det renses ved hjelp av gode bakterier. Ubehagelig lukt forhindres effektivt med en fullstendig belufting, og gir 15% lavere produksjon av slam (sammenlignet med forrige generasjons minirenseanlegg). Avslutningsvis i første fase tilsettes fellingskjemikalier (PAX XL60)

2. Klargjøringsfasen:

Etter at luftingen stenges av, starter sedimenteringsfasen, fasen der aktivert slam synker ned mot bunnen. Dette skaper en klar vannsone øverst, og slammet sedimenterer til bunnen.

3. Behandlet vann:

Det rensede avløpsvannet pumpes nå fra anlegget med en luftheis (kompressor). Hver 12. time starter en ny rensesyklus.

Infiltrasjonssystem til Solido SMART

Vi leverer det sikre og vedlikeholdsvennlige infiltrasjonssystemet Ecoflo Protection Filter.
Les mer om Ecoflo her.

infriltasjon til renseanlegg for én bolig