Renseanlegg for to boliger

Image

Solido Smart renseanlegg for opptil 15 pe

Vi tilbyr renseanlegg i mange størrelser. For bruk til tre boliger, kan vi anbefale EBL-76P som dekker behovet for opp til 15 pe totalt.

Alle våre minirenseanlegg produseres av tyske Premier Tech Aqua. Premier Tech er fullt ut dedikert i sitt arbeide og investerer mye i forskning og utvikling. De har nå over 25 års erfaring med ansvarsfull vannhåndtering og kan vise til over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt.

Den nye generasjonen av SBR-avløpsrensing

  • Enkel utforming med få komponenter
  • Forutsigbare og lave driftskostnader
  • Direkte ventilering av hele systemet under renseprosessen
  • Bortimot ingen lukt, samt mindre avløpsslam enn konvensjonelle SBR-system
  • Effektiv og økonomisk avløpsrensing med kun 51 kWh per person per år
  • Kompakt installasjon og enkelt vedlikehold
  • Hvilemodus som holder på tankens biologi ved fravær
  • Gjør det mulig å få toalett på hytta

Hvordan fungerer Solido SMART?

1. Rensing:

Det innkommende avløpsvannet tilsettes umiddelbart oksygen i hele tanken, slik at det renses ved hjelp av gode bakterier. Ubehagelig lukt forhindres effektivt med en fullstendig belufting, og gir 15% lavere produksjon av slam (sammenlignet med forrige generasjons minirenseanlegg). Avslutningsvis i første fase tilsettes fellingskjemikalier (PAX XL60)

2. Klargjøringsfasen:

Etter at luftingen stenges av, starter sedimenteringsfasen, fasen der aktivert slam synker ned mot bunnen. Dette skaper en klar vannsone øverst, og slammet sedimenterer til bunnen.

3. Behandlet vann:

Det rensede avløpsvannet pumpes nå fra anlegget med en luftheis (kompressor). Hver 12. time starter en ny rensesyklus.


renseanlegg solido smart fra premier tech aqua er teknisk godkjent av SINTEFVåre renseanlegg har 25 års garanti på tank5 års garanti på komponenter og funksjon i våre renseanleggalle våre renseanlegg er CE-testet i henhold til EN 12566-3
snittbilde av renseanlegg tilpasset bolig med opptil 15pe
Image

Infiltrasjonssystem til Solido Smart

Vi leverer infiltrasonssystem tilpasset våre renseanlegg. Les mer om Ecoflo Protection Filter her.