Renseanlegget Solido SMART

Ønsker du et renseanlegg til ditt hus eller hytte? Vi i Ecobio Norge er stolte leverandører av anlegget Solido SMART fra Premier Tech Aqua.

Image

Hvorfor velge Solido SMART?

Våre renseanlegg er konstruert for å effektivt kunne rense avløpsvann fra hus og hytter. Anleggene kommer i mange størrelser, og kan tilpasses alt fra 1 til 100 PE. Her er noen gode grunner til hvorfor du burde velge Solido SMART:

 • Renseanlegget gjør det mulig for deg å ha toalett på hytta.

 • Renseløsningen er lydløs og tilnærmet luktfri, og produserer mindre avløpsslam enn forrige generasjons renseanlegg.

 • Driftskostnadene er lave og forutsigbare – kun 51 kWh per person per år.

 • Anlegget er enkelt å vedlikeholde.

 • Anlegget har en enkel utforming. Det er bygget med få komponenter uten bevegelige eller strømførende deler.

 • Renseanlegget har en kompakt installasjon som skjules under bakken.

 • Det kan stå i hvilemodus over lengre tid. Dermed kan du stole på at renseprosessen holdes i gang selv om bruken er ujevn.

 • Direkte ventilering av hele systemet under renseprosessen.

 • Anlegget er produsert av tyske Premier Tech Aqua, som har over 25 års erfaring med vannhåndtering og over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt.

 • Ved kjøp av våre renseanlegg blir du tilbudt serviceavtale som inkluderer regelmessig tilsyn av ditt renseanlegg og døgnåpen servicetelefon.

Tysk kvalitet tilpasset norske forhold

Renseanlegget Solido SMART er produsert av tyske Premier Tech Aqua, som utvikler bærekraftige og effektive løsninger for vannbehandling. 

Premier Tech Aqua er fullt ut dedikert i sitt arbeid og investerer mye i forskning og utvikling. De har nå over 25 års erfaring med ansvarsfull vannhåndtering, og kan vise til over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt.

Solido SMART er et SINTEF-godkjent renseanlegg. Dette betyr at anlegget tilfredsstiller gjeldende krav til bruksområder, produktegenskaper og dokumentasjon.

Image
Solido Smart a Premier Tech brand logo

– Minirenseanlegget Solido SMART tar hånd om avløpsvann fra både hytter og hus.

Hvor stort renseanlegg trenger du?

Hvor stort renseanlegg du trenger avhenger av størrelsen på boligen og antall personer i husholdningen. Vi har Solido SMART renseanlegg for alt fra 1-100 PE. 

Hvordan fungerer renseanlegget Solido SMART?

 1. Når tanken fylles med avløpsvann, tilsettes det umiddelbart oksygen til alt innholdet. På denne måten renses det ved hjelp av gode bakterier. En fullstendig gjennomlufting hindrer ubehagelig lukt, samtidig som det reduserer slamproduksjonen med hele 15 % (sammenlignet med forrige generasjons minirenseanlegg). Avslutningsvis i denne første fasen tilsettes det fellingskjemikalier (PAX XL60).
 2. Etter at luftingen stenges av, starter sedimenteringsfasen. Dette er fasen der aktivert slam synker ned mot bunnen, noe som skaper en klar vannsone øverst og slam i bunnen.
 3. Det rensede avløpsvannet pumpes nå fra anlegget med en luftheis (kompressor). Hver 12. time starter en ny rensesyklus.

Solido SMART +P EM2-35

Solido SMART +P EM2-35 er den minste tanken vi tilbyr. Denne dekker behovet for inntil 5 PE totalt. 

Image
Image

Solido SMART +P EBL-99

Solido SMART +P EBL-99 er den største tanken vi tilbyr. Alene dekker den behovet for inntil 20 PE, men kan dekke behovet for inntil 100 PE dersom man kobler flere tanker sammen. 

Image
Image