Renseanlegget Solido SMART

Ecobio leverer fremtidens renseløsninger. Ønsker du et renseanlegg til ditt hus eller din hytte? Renseanlegget Solido Smart kommer i mange størrelser og kan tilpasses alt fra 1 til 100 pe.

Oversikt over hvilke kombinasjoner av renseanlegget vi kan tilby:

Renseanlegg for én bolig

Renseanlegg for to boliger

Renseanlegg for tre boliger

Renseanlegg for fire eller flere boliger

Renseanlegg for hytter

https://www.sintefcertification.no/Product/Index/9953
renseanlegget solido smart snittbilde

Hvorfor velge renseanlegget Solido SMART:

 • Enkel utforming med få komponenter
 • Forutsigbare og lave driftskostnader
 • Direkte ventilering av hele systemet under renseprosessen
 • Bortimot ingen lukt, samt mindre avløpsslam enn konvensjonelle SBR-system
 • Effektiv og økonomisk avløpsrensing med kun 51 kWh per person per år
 • Et renseanlegg med kompakt installasjon og enkelt vedlikehold
 • Hvilemodus som holder på tankens biologi ved fravær
 • Gjør det mulig å ha toalett på hytta
 • Produsert av tyske Premier Tech Aqua som har over 25 års erfaring med ansvarsfull vannhåndtering og over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt
 • Ved kjøp av våre renseanlegg blir du tilbudt serviceavtale som inkluderer regelmessig tilsyn av ditt renseanlegg og døgnåpen servicetelefon

Hvordan fungerer renseanlegget Solido SMART?

 1. Rensing:
  Det innkommende avløpsvannet tilsettes umiddelbart oksygen i hele tanken, slik at det renses ved hjelp av gode bakterier. Ubehagelig lukt forhindres effektivt med en fullstendig belufting, og gir 15% lavere produksjon av slam (sammenlignet med forrige generasjons minirenseanlegg). Avslutningsvis i første fase tilsettes fellingskjemikalier (PAX XL60)
 1. Klargjøringsfasen:
  Etter at luftingen stenges av, starter sedimenteringsfasen, fasen der aktivert slam synker ned mot bunnen. Dette skaper en klar vannsone øverst, og slammet sedimenterer til bunnen.
 1. Behandlet vann:
  Det rensede avløpsvannet pumpes nå fra anlegget med en luftheis (kompressor). Hver 12. time starter en ny rensesyklus.