NEO-tank som slamavskiller

Image

NEO-tank som slamavskiller

Lavbygd NEO-tank fra og med 3 000 l til 10 000 l kan brukes som slamavskiller ved å legge til lamellfilter og innløpsrør.

  • Pålitelig beskyttelse mot slamutslipp
  • Enkel å spyle ut ved tilkobling av hageslange til den innebygde forbindelsen
  • Ettkammerløsning
  • Ved uegnede masser eller høyt grunnvann, kan vi tilby en „heavy“ versjon av samme tank
Image Image
Image

Kontakt oss dersom du ønsker å bruke en NEO-tank som infiltrasjons-, buffer-,  eller regnvannstank.

Tanklokk og halsforlengelse bestilles som tilbehør.