Slamavskiller

Det kan være svært fornuftig å installere en slamavskiller. Dette er fordi den effektivt skiller partikler fra avløpsvannet, noe som reduserer forurensing og beskytter miljøet. Den bidrar også til å forlenge levetiden til avløpssystemet og minimerer risikoen for tilstopping og blokkeringer. 

Renseløsninger fra Premier Tech Aqua. Bildet viser NEO tett tank som kan brukes til slamavskiller, regnvannstank eller buffertank.

NEO – lavbygd slamavskiller

Den lavbygde tanken NEO fra Premier Tech Aqua (les mer om tanken under fanen "Tett tank") kan brukes som slamavskiller ved å legge til lamellfilter og innløpsrør.

En slik slamavskiller gir pålitelig beskyttelse mot slamutslipp. I avskilleren skjer det en separasjon av de forskjellige lagene. Partikler samler seg på bunnen og danner et lag av avfall – det er dette som kalles slam. Vannet strømmer gjennom avskilleren og videre ut i kloakksystemet, renere enn det var før. Slamavskilleren er enkel å spyle ut. Dette kan gjøres ved tilkobling av hageslange til den innebygde forbindelsen. 

Våre forhandlere tilbyr slike slamavskillere fra og med 3.000 til 10.000 liter. Ved uegnede masser eller høyt grunnvann, kan en sterkere versjon av samme tank benyttes.

Image
Image
Image
Image

Hvorfor velge NEO-tank som slamavskiller?

Å bruke den lavbygde tanken NEO som slamavskiller har flere fordeler:

  • Den gir pålitelig beskyttelse mot slamutslipp.
  • Tanken er enkel å spyle ut ved tilkobling av hageslange til den innebygde forbindelsen.
  • Den har en ettkammerløsning, noe som gjør at man sparer tid på drift og vedlikehold.
Ønsker du å kjøpe slamavskiller?