NEO-tank som slamavskiller

Image

Lavbygd slamavskiller

Den lavbygde tanken NEO kan brukes som slamavskiller ved å legge til lamellfilter og innløpsrør. Vi tilbyr slike slamavskillere fra og med 3 000 l til 10 000 l .

  • Pålitelig beskyttelse mot slamutslipp
  • Enkel å spyle ut ved tilkobling av hageslange til den innebygde forbindelsen
  • Ettkammerløsning
  • Ved uegnede masser eller høyt grunnvann, kan vi tilby en sterkere versjon av samme tank
slamavskiller i normalt grunnvannslamavskiller i høyere grunnvann
Image

Kontakt oss dersom du ønsker å bruke en NEO-tank som infiltrasjons-, buffer-,  eller regnvannstank.

Tanklokk og halsforlengelse bestilles som tilbehør.

ImageImageImageImage

  • slamavskiller av typen NEO fra Premier Tech Aqua

  • lavbygd tank NEO kan benyttes som slamavskiller med noen få justeringer

  • Vi leverer slamavskiller opp til 10 000 liter


Tank-serien NEO produseres av tyske Premier Tech Aqua. Premier Tech er fullt ut dedikert i sitt arbeide og investerer mye i forskning og utvikling. De har nå over 25 års erfaring med ansvarsfull vannhåndtering.

NEO har mottatt flere priser for sitt design og virke.