Om Ecobio Norge

Ecobio Norge AS - en av de fremste leverandørene av anlegg for avløpsrensing.

Vi har vært lenge i det norske markedet og er kjent for at våre kunder får gode og driftssikre anlegg.

Ecobio Norge AS er et selskap i AE Gruppen AS. Vi holder til i Myrerskog næringspark i Spydeberg, knapt 50 minutter utenfor Oslo.

Selskapet ble stiftet 15. desember 2011, men Ecobio AS har vært i markedet i mer enn 10 år.

Vi leverer renseløsninger fra Premier Tech Aqua gjennom et landsdekkende forhandlernett. Våre installasjoner bidrar til å redusere forurensninger til vassdrag, innsjøer og fjorder. Vi leverer renseløsninger til de fleste avløpsbehov, og leverer avløpsrenseanlegg til alt fra hus og hytter til store samleanlegg for hyttefelt, boligfelt og lignende. Vi har løsningene for regnvann, overvann og avløp. Vi er trygge på at vår teknologi gir betydelig reduserte kostnader relatert til offentlig vann og avløp. Våre løsninger er bærekraftige og fremtidsrettede.

Visjon og verdier

VISJON:
Ecobio skal sette standarden i markedet og alltid levere fremtidsrettede og pålitelige løsninger.

VERDIER:
Trygt  •  Enkelt  •  Langsiktig

Ecobios anlegg og serviceavtaler skal oppfattes som trygge, enkle og langsiktige løsninger både for forhandlere og sluttkunder.

hovedkontoret til Ecobio Norge ligger i Østbuen 2, 1820 Spydeberg