Om avløpsrensing

Avløp må renses. Det gjelder både gråvann (avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin) og svartvann (fra toalett). Avløpsrensing er regulert av lover og forskrifter og den enkelte kommunen kan gi pålegg om rensing.

Et minirenseanlegg er en kostnadseffektiv måte å imøtekomme kommunale pålegg om avløpsrensing. Den biologiske renseprosessen i Ecobios anlegg, produsert av Premier Tech, utføres av mikroorganismer som lever i det aktive slammet. En luftpumpe i bunnen av anlegget holder slammet i bevegelse. Fosfor felles ut med flokkuleringsmiddel som samler de minste partiklene og blir igjen som vekstnæring. Når renseprosessen er ferdig, går det rensede vannet i utløpet. Ingen mekanisk pumping. Slammet som blir igjen, tas gjerne ut 1-2 ganger i året. Takket være ferieautomatikken fungerer Ecobios/Premier Techs anlegg både for boliger og fritidshus.

Les også:

Fra behov til løsning

Godt for samfunn og miljø

Krav til avløpsrensing

Hytter og hus

Vi hjelper deg med avløpsrensing for hus og hytte