Om avløpsrensing

Avløp må renses. Det gjelder både gråvann (avløpsvann fra vask, dusj og vaskemaskin) og svartvann (fra toalett). Avløpsrensing er regulert av lover og forskrifter, og den enkelte kommunen kan gi pålegg til deg som hus- eller hytteeier.

Jente som fisker utenfor en hytte

Godt for samfunn og miljø – og lommeboka

Et minirenseanlegg fra Premier Tech er et alternativ til kommunal rensing av avløpsvann. Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster ved å installere dette, sammenlignet med store, offentlige avløpsnett. I tillegg er det rimeligere for deg som boligeier – både bygge- og vedlikeholdskostnadene er lavere enn med et kommunalt anlegg.

Ved å ha ditt eget renseanlegg blir du mindre avhengig av det offentlige avløpssystemet, som kan være overbelastet eller ustabilt. Det gir deg også større kontroll over avløpshåndteringen.

Minirenseanlegg gjør det i tillegg mulig å bygge ut områder som ikke er tilkoblet kommunalt avløp. Med andre ord kan du bygge ny hytte eller bolig med innlagt vann, selv i avsidesliggende områder.

Vi gjør det enkelt for deg. Vi og våre forhandlere hjelper deg gjennom hele prosessen med planlegging, søknader, installering og service.

Hvordan fungerer det?

I våre renseanlegg benyttes en biologisk renseprosess, der mikroorganismer i det aktive slammet utfører rensingen. En luftpumpe sørger for å holde slammet i bevegelse, mens fosfor fjernes ved hjelp av flokkuleringsmidler som samler de minste partiklene og gjør dem om til vekstnæring. Etter at rensingen er fullført, slippes det rensede vannet ut i utløpet, uten behov for mekanisk pumping. Slammet som blir igjen, må vanligvis tømmes 1-2 ganger i året.