Fra pålegg til løsning

Kommunen kan gi hus- og hytteeiere pålegg om å rense avløpene. Har du mottatt et slikt pålegg? Vi hjelper deg gjennom hele prosessen – fra prosjektering og søknader til ferdig installasjon og vedlikehold.

Placeholder Image

Hva kan vi hjelpe deg med?

Alle boliger og hytter med innlagt vann trenger å ta hånd om avløp, enten det dreier seg om svartvann (kloakk) eller gråvann (bad, kjøkken, vaskerom). Hvis hus eller hytter ikke har tilgang til offentlig avløpssystem, kan kommunen kreve installasjon av minirenseanlegg for å sikre forsvarlig behandling av avløpsvannet.

Har du mottatt et slikt pålegg? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg med dette:
  • Prosjektering
  • Søknad til kommunen
  • Installasjon av anlegg
  • Service og vedlikehold 
Kontakt oss

Informasjon om pålegg og krav

Det er den enkelte kommunen som gjennom lokale forskrifter setter krav til avløpsrensingen fra din bolig/hytte. Når du får et slikt pålegg, har du normalt litt tid på deg til å få anlegget installert. Ofte arrangerer også kommunen informasjonsmøter når de gir slike pålegg. Våre forhandlere er godt trent i å ivareta papirarbeidet for deg. Dermed får du velfungerende anlegg som har vært gjennom den riktige saksbehandlingen.

(På nettstedene www.avlop.no og www.miljokommune.no finner du de viktigste kravene til avløp. Der finner du også veiledninger, maler for skjema og beskrivelse av den kommunale saksbehandlingen.)

Les mer om prosessen fra pålegg til løsning her:

1. Finn ut hvilket anlegg du trenger

Noe av det første du må gjøre er å finne ut av hvilket anlegg som passer til ditt behov. Det er antall husholdninger og personer i husholdningen som bestemmer hvor stort anlegg du bør ha. Vi har anlegg for alt fra en enkelt husholdning (minirenseanlegg) til større renseanlegg for hele lokalsamfunn. Vi tilbyr oss å komme på befaring og gi råd om hvilken type renseanlegg du skal velge. Det er gjerne vår lokale forhandler som kommer på befaringen. Det sikrer at du får gode råd som tar hensyn til lokale forhold.

Normalt vil det være nødvendig å gjøre en grunnundersøkelse for å fastslå presist hvilken type anlegg som egner seg best for akkurat din husholdning og din tomt. En slik undersøkelse kartlegger eventuelle drikkevannsbrønner, naturlig fall i terrenget, og finner et egnet sted for plassering av anlegget. Dersom du ønsker et naturbasert renseanlegg, er en grunnundersøkelse helt nødvendig. Her vil grunnundersøkelsen gi deg en infiltrasjonstest som viser jordsmonnets evne til å ta imot og kvitte seg med vannet. Dybden på grunnvannet er en viktig faktor i denne sammenheng. Her er det helt klare krav som må dokumenteres for en videre utslippssøknad i de respektive kommuner. Vi samarbeider med flere av de godkjente selskapene som utfører denne type grunnundersøkelser.

Se oversikt over våre renseløsninger her
2. Få anlegget installert

Etter at du har kjøpt renseanlegget av din nærmeste forhandler, installerer våre fagfolk det raskt og enkelt for deg. Som regel kan du begynne å bruke renseanlegget samme dag. Når anlegget er montert, utfører vi etterkontroll og justering og gir deg råd om vedlikeholdet. Premier Techs minirenseanlegg er enkle å betjene og passer seg i stor grad selv. Du trenger i grunnen bare å passe på at det er nok flokkuleringsmiddel (som tar ut fosfor).

3. Vedlikehold gjennom serviceavtalen

Rensing av avløpsvann er et løpende ansvar som følger boligen «livet ut». Derfor er vi opptatt av å levere driftssikre renseanlegg og langsiktige serviceavtaler som gjør det enklest og tryggest mulig for deg. Serviceavtalen vår sikrer deg regelmessig oppfølging av anlegget og gir deg gode råd om drift av anlegget hele året igjennom.

Anleggene er utstyrt med alarmfunksjoner som varsler deg om det skulle oppstå problemer. Ved slike tilfeller kan du ta kontakt med oss, så bistår vi med råd eller reparasjoner.

Les mer om vår serviceavtale her

Hvorfor velge minirenseanlegg?

Et minirenseanlegg fra Ecobio er et alternativ til kommunal rensing av avløpsvann. Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster ved å installere dette, sammenlignet med store, offentlige avløpsnett. I tillegg er det rimeligere for den som eier boligen – både bygge- og vedlikeholdskostnadene er lavere enn med et kommunalt anlegg.

Minirenseanlegg gjør det i tillegg mulig å bygge ut områder som ikke er tilkoblet kommunalt avløp. Med andre ord kan du bygge ny hytte eller bolig med innlagt vann, selv i avsidesliggende områder. Våre anlegg er også lite synlige i terrenget, noe som gjør at de enkelt kan plasseres uten at de tar opp unødig plass eller ødelegger hagen din. 

Anleggene våre krever minimalt med oppfølging fra deg som eier, og skulle det oppstå problemer, så hjelper vi deg.