Jente som fisker utenfor en hytte

Små biologiske renseanlegg kan hvile uten å miste renseevnen

I følge en forskningsoppgave som ble utført ved NMBU på Ås i fjor, kan minirenseanlegg godt ligge uvirksom i tre måneder uten at det går ut over dens renseevne. Bakteriene vil av naturlige årsaker gå over i en passiv tilstand, og vil likevel være klare til å bryte ned organisk materiale etter en periode på tre måneder uten tilført næring. Allerede første dag etter oppstart vil bakteriene begynne å bryte ned det tilførte organiske materialet.

Forskningen ble gjort ved bruk av reelle anlegg og i laboratorium. Det ble tatt prøver av fire kjemiskbiologiske minirenseanlegg installert på hytter i Skiptvet, Østfold.
I laboratorium ble det gjort bruk av tre aktivslam-reaktorer og tre MBBR-reaktorer. Disse studiene kunne bekrefte at den biologiske aktiviteten i bioreaktorene tok seg opp allerede to dager etter oppstart, etter en tre måneders hvileperiode i forkant.

Masteroppgaven er skrevet av Kristin Skaar Tindlund ved Fakultet for realfag og teknologi ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) våren 2017 som avslutning på femårig studium i Vann- og miljøteknikk. 

Les artikkelen på VAnytt for mere informasjon rundt forskningen

Les masteroppgaven her