Renseløsninger for større områder

Der det offentlige avløpsnettet ikke strekker til, er det private renseanlegg som gjør det mulig å ha innlagt vann hjemme eller på hytta. Større bolig- eller hyttefelt bør planlegge for en felles løsning i slike tilfeller.

Image

Hvor stort anlegg trenger du? 

Når du skal installere renseanlegg må du velge anlegg ut ifra hvor mange PE de er tilpasset. PE står for personekvivalenter, og er et mål på hvor mye organisk materiale avløpsvannet inneholder. 1 PE regnes som én person, og du bør derfor velge et anlegg med en kapasitet som samsvarer med størrelsen på din bolig og hvor mange som bor der totalt.

Dersom du trenger renseanlegg for flere husstander er det ett av våre større renseanlegg, eller en kombinasjon av flere, som er aktuelle. Klikk på det alternativet som passer best til ditt behov, eller ta kontakt med oss om du er usikker.