Regnvannsløsninger

Vann er blant våre mest verdifulle ressurser. Samtidig bruker vi stadig mer vann, noe som verken er bra for miljøet eller lommeboka. En regnvannstank kan derfor være en lønnsom og fornuftig investering.

snittbilde av lavbygd vanntank fra premier tech aqua i collage med bilde av jente som vanner plenen

Gjenbruk av regnvann

Det er flere gode grunner til hvorfor det er fornuftig å installere en regnvannstank hjemme.

For det første lar det deg samle opp regnvann som ellers ville gått tapt eller blitt avledet. Dette vannet kan igjen brukes til flere ikke-drikkevannsformål, som vanning i hage, spyling av toalett og vask av klær. Du bidrar på denne måten til å bevare vannressurser og redusere belastningen på miljøet. 

For det andre har gjenbruk av regnvann økonomiske fordeler. De langsiktige besparelsene kan være betydelige, spesielt for deg som bor i områder med høye vannpriser eller begrensede vannressurser. 

Vi i Ecobio leverer regnvannstanken NEO lavbygd tank. Les mer om produktet her.