Overvannshåndtering

I områder hvor det er fare for oversvømmelser på grunn av store mengder vann, er overvannshåndtering spesielt viktig. Vi har løsninger som gjør deg godt forberedt på å takle fremtidige hendelser.

Image

Overvannshåndtering dreier seg om å lede overflødig vann bort slik at det ikke skaper overbelastning og skader. Ulike metoder kan benyttes individuelt eller i kombinasjon, avhengig av blant annet størrelse på eiendom og lokale nedbørsforhold.

Er du interessert i løsninger for overvannshåndtering? Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg!