Jente som fisker utenfor en hytte

Nå starter sesongen

Etter påska starter høysesongen for bestilling og montering av minirenseanlegg. En rekke eiere av hus og hytter har fått pålegg fra kommunen om å rense avløpsvannet. Et minirenseanlegg er en kostnadseffektiv måte å imøtekomme kommunale pålegg om rensing av avløpsvann. Nå starter sesongen for alvor. Ta kontakt med din nærmeste forhandler for å finne ut hvilken type som passer best …

Service

Sertifisert servicepersonell

Nå er det første sertifiseringskurset for servicepersonell gjennomført. Dette vil heve kvaliteten på service for minirenseanlegg betraktelig. Kursvirksomheten skjer i regi av Avløp Norge med støtte fra Driftsassistansen i Østfold. Det første kurset ble holdt i Fredrikstad 26.-28. april 2016, og Ecobio hadde to deltakere på kurset. Dermed er vi ny-oppdatert og godt rustet for å ta hånd om minirenseanlegget …