Enkle og driftssikre

Renseanlegg fra Ecobio Norge AS er enkle å installere og krever lite vedlikehold.

Clean 1

Clean 1 – for 1 familie

Minirenseanlegget Uponor Clean 1 5 pe har den aller fremste teknikken for rensing av avløpsvannet. Clean 1 er beregnet for boliger med én familie og kan i tillegg brukes for fritidsboliger som er i bruk nå og da.
Gå til produktsiden

Minirenseanlegg

Minirenseanlegg
– for 2-3 familier

Vi har gode minirenseanlegg for to til tre familier. De driftssikre anleggene fra Uponor er enkle å installere og krever lite vedlikehold.
Gå til minirenseanlegg

Andre produkter

Andre produkter

Vi tilbyr grunnundersøkelse, gråvannsløsninger og naturbaserte løsninger. Alt for at du skal få god og driftssikker avløpsrensing.
Gå til andre produkter