Svært store renseanlegg (200-1200 pe)

WehoPuts 200-1200 renseanlegg er dimensjonert for rensing av avløpsvann fra større eiendommer eller som felles anlegg i mindre lokalsamfunn. De kan skreddersys for formålet og renseprosessen kan justeres etter den aktuelle belastningen. Vi gjør arbeidet med dimensjonering og detaljplanlegging.

Renseanlegg for små lokalsamfunn omfatter en eller flere liggende tanker og komponenter som er nødvendig i prosessen.

Renseanlegget er gjort helt klart for installasjon fra fabrikken. Over bakkenivå ser man bare synlige ventilasjonskanaler, serviceluker og signallampe.

Hvis reguleringsplanen krever at anleggets synlige deler skal dekkes til, kan man bygge et servicehus over anlegget. Forankringspakken som følger med, garanterer at anlegget blir pålitelig forankret.

Økonomisk fordelaktig

Med et felles anlegg vil kostnadene for å håndtere avløp normalt bli lavere sammenlignet med tilslutning til et kommunalt avløpsnett. I tillegg er driftskostnadene lavere enn om man bygger et anlegg per bolig.

Fordeler
 • Store reservevolum jevner ut variasjoner i belastningen
 • En holdbar, tett konstruksjon med lang varighet. Når anlegget har tjent sitt formål, kan det gjenvinnes
 • Gjøres installasjonsferdig og klart for drift på fabrikken
 • GSM fjernovervåkning. Kan også følges via web
 • Rask installasjon.
 • Lage investerings-, drifts- og vedlikeholdskostnader per eiendom.
 • Bilde av WehoPuts renseanlegg
 • Bilde av WehoPuts renseanlegg
 • Bilde av WehoPuts renseanlegg
 • Bilde av WehoPuts renseanlegg
 • Bilde av WehoPuts renseanlegg
WehoPuts 200-1200

Lengde: Fra 15760 mm
Diameter: Fra 2600 mm
Høyde tank / transporthøyde: Fra 3100 mm
Vekt: Fra 6000 kg
Høyde innløp / utløp: skreddersys
Elektrisitet: 230-400
Kjemikalieforbruk: l/kbm / Fra 0,2