Service

Sertifisert servicepersonell

Nå er det første sertifiseringskurset for servicepersonell gjennomført.

Dette vil heve kvaliteten på service for minirenseanlegg betraktelig. Kursvirksomheten skjer i regi av Avløp Norge med støtte fra Driftsassistansen i Østfold.

Det første kurset ble holdt i Fredrikstad 26.-28. april 2016, og Ecobio hadde to deltakere på kurset. Dermed er vi ny-oppdatert og godt rustet for å ta hånd om minirenseanlegget ditt.