Renseanlegg for hytter

Image

Solido Smart renseanlegg for inntil 5 pe

Vi tilbyr renseanlegg i mange størrelser. Av renseanlegg for hytter, kan vi anbefale EBL-26P eller EBL-30P som begge dekker behovet for opp til 5 pe totalt. Disse minirenseanleggene er små og enkle å installere.

Alle våre minirenseanlegg produseres av tyske Premier Tech Aqua. Premier Tech er fullt ut dedikert i sitt arbeide og investerer mye i forskning og utvikling. De har nå over 25 års erfaring med ansvarsfull vannhåndtering og kan vise til over 200 000 minirenseanlegg i drift internasjonalt.

Den nye generasjonen av SBR-avløpsrensing

  • Enkel utforming med få komponenter
  • Forutsigbare og lave driftskostnader
  • Direkte ventilering av hele systemet under renseprosessen
  • Bortimot ingen lukt, samt mindre avløpsslam enn konvensjonelle SBR-system
  • Effektiv og økonomisk avløpsrensing med kun 51 kWh per person per år
  • Kompakt installasjon og enkelt vedlikehold
  • Hvilemodus som holder på tankens biologi ved fravær
  • Gjør det mulig å få toalett på hytta

Hvordan fungerer Solido SMART?

1. Rensing:

Det innkommende avløpsvannet tilsettes umiddelbart oksygen i hele tanken, slik at det renses ved hjelp av gode bakterier. Ubehagelig lukt forhindres effektivt med en fullstendig belufting, og gir 15% lavere produksjon av slam (sammenlignet med forrige generasjons minirenseanlegg). Avslutningsvis i første fase tilsettes fellingskjemikalier (PAX XL60)

2. Klargjøringsfasen:

Etter at luftingen stenges av, starter sedimenteringsfasen, fasen der aktivert slam synker ned mot bunnen. Dette skaper en klar vannsone øverst, og slammet sedimenterer til bunnen.

3. Behandlet vann:

Det rensede avløpsvannet pumpes nå fra anlegget med en luftheis (kompressor). Hver 12. time starter en ny rensesyklus.


våre renseanlegg for hytter er sintefgodkjenterenseanlegg med 25 år garanti på tank5 års garanti på komponenter og funksjon på renseanlegg for hyttervåre renseanlegg for hytter er ce-testet i henhold til EN 12566-3
renseanlegg for hytter; solido smart EBL-26p snittbilde. Liten og lett minirenseanlegg for inntil 5pe
Image

Infiltrasjonssystem til Solido Smart

Vi leverer infiltrasonssystem tilpasset våre renseanlegg, både for hytter og hus. Les mer om Ecoflo Protection Filter her.