Om Ecobio

Ecobio Norge AS er en av de fremste leverandørene av anlegg for avløpsrensing. Vi har vært lenge i det norske markedet og er kjent for at våre kunder får gode og driftssikre anlegg.

Ecobio Norge AS er et selskap i AE Gruppen AS. Vi holder til i Myrerskog næringspark i Spydeberg.

Selskapet ble stiftet 15. desember 2011, mens Ecobio AS har vært i markedet i mer enn 10 år.

Visjon og verdier

VISJON:
Ecobio skal sette standarden i markedet og alltid levere fremtidsrettede og pålitelige løsninger.

VERDIER:
Trygt  •  Enkelt  •  Langsiktig

Ecobios anlegg og serviceavtaler skal oppfattes som trygge, enkle og langsiktige løsninger både for forhandlere og sluttkunder.