Krav til avløpsrensing

Et minirenseanlegg er en kostnadseffektiv måte å imøtekomme kommunale pålegg om rensing av avløpsvann. Minirenseanlegg gjør det også mulig å bygge ut områder som ikke er tilkoblet kommunalt avløp.

Det er den enkelte kommunen som gjennom lokale forskrift setter krav til avløpsrensingen fra din bolig/hytte.

På nettstedene www.avlop.no og www.miljokommune.no finner du de viktigste kravene til avløp. Der finner du også veiledninger, maler for skjema og beskrivelse av den kommunale saksbehandlingen.

Våre forhandlere er godt trent i å ivareta papirarbeidet for deg. Dermed får du velfungerende anlegg som har vært gjennom den riktige saksbehandlingen.

Les også:

Fra behov til løsning

Godt for samfunn og miljø

Hytter og hus

Water