Hytter og hus

Minirenseanlegget Solido Smart tar hånd om avløpsvann fra både hytter og hus.

Vi får stadig høyere sanitær standard i hytter og fritidsboliger. Vi har store krav til dusj, WC og oppvaskmaskin. Det betyr høyere vannforbruk. Dermed trenger vi vannforsyning med tilfredsstillende kapasitet og kvalitet. Det gir samtidig mer avløpsvann som skal renses.

Enkelte kommuner har valgt å utvide det kommunale vann- og avløpsnettet for å dekke hytteområdene. Mange steder er ikke dette mulig, eller det blir for kostbart.

Egne renseanlegg

Da må du finne en lokal vannkilde og behandle avløpsvannet lokalt. Det krever god planlegging, slik at avløpsvannet ikke forurenser drikkevannet verken for deg eller naboene, badevann eller naturen rundt hytta. Et større hytteområde bør planlegge en felles løsning.

Minirenseanleggene Solido Smart fra Premier Tech Aqua renser avløpsvann fra både bad, kjøkken, vask og toalett. Anleggene kan monteres på alle tomter, selv der det er mye stein.

Ferieautomatikk

Ferieautomatikken holder renseanleggene i gang selv om bruken er ujevn. Det er spesielt bra for anlegg på hytter hvor man kanskje er bare i ferier og helger.

Les også:

Fra behov til løsning

Godt for samfunn og miljø

Krav til avløpsrensing

Bilde av hytte med renseanlegg