Godt for samfunn
og miljø – og lommeboka

Et minirenseanlegg er et alternativ til kommunal rensing av avløpsvann. Det er betydelige samfunnsøkonomiske gevinster ved å installere minirenseanlegg sammenlignet med store, offentlige avløpsnett. I tillegg er det rimeligere for den som eier boligen. Både bygge- og vedlikeholdskostnadene er lave, sammenlignet med et kommunalt anlegg.

Minirenseanlegg bruker svært lite energi. Fosforet som skilles ut, kan brukes til gjødsel.

Bransjeorganisasjonen Avløp Norge er med på å sette standarden for minirenseanlegg.

Ecobios anlegg er testet og godkjent for kravene som kom i 2016, noe som både gir langsiktig trygghet og forenkler søknadsprosesser ved utbygging.

Våre anlegg er også skalerbare slik at det er enkelt å bygge ut renseanleggene for hvert byggetrinn i større prosjekter.

Vi gjør det enkelt for deg. Vi og våre forhandlere hjelper deg gjennom hele prosessen med planlegging, søknader og bygging. Hvis du vil gå i gang selv, finner du en god redegjørelse på nettsiden til NIBIO.

Les også:

Fra behov til løsning

Krav til avløpsrensing

Hytter og hus

Water