Fra behov og pålegg til løsning

Hva slags pålegg/behov kan du få/ha?

Alle boliger/hytter med innlagt vann trenger å ta hånd om avløp, enten det dreier seg om svartvann (kloakk) eller gråvann (bad, kjøkken, vaskerom).

Kommunen kan gi hus- og hytteeiere pålegg om å rense avløpene. Når du får et slikt pålegg, har du normalt litt tid på deg til å få anlegget installert. Ofte arrangerer også kommunen informasjonsmøter når de gir slike pålegg.

Ta kontakt med oss eller vår forhandler for å få råd om hva du bør gjøre for å få et godt og driftssikkert renseanlegg.

Vi utfører også service på alle typer anlegg.

Hvilke forundersøkelser må gjøres?

Før du bestemmer deg for renseløsning, kan det være klokt å gjøre en grunnundersøkelse. En slik undersøkelse kartlegger eventuelle drikkevannsbrønner, naturlig fall i terrenget, og finner et egnet sted for plassering av anlegget.

Dersom du ønsker et naturbasert renseanlegg, er en grunnundersøkelse helt nødvendig. Her vil grunnundersøkelsen gi deg en infiltrasjonstest som viser jordsmonnets evne til å ta imot og kvitte seg med vannet. Dybden på grunnvannet er en viktig faktor i denne sammenheng. Her er det helt klare krav som må dokumenteres for en videre utslippssøknad i de respektive kommuner.

Vi samarbeider med flere av de godkjente selskapene som utfører denne type grunnundersøkelser.

Hva slags anlegg trenger jeg?

Det er antall husholdninger og personer i husholdningen som bestemmer hvor stort anlegg du bør ha. Vi tilbyr oss å komme på befaring og gi råd om hvilken type renseanlegg du skal velge. Det er gjerne vår lokale forhandler som kommer på befaringen. Det sikrer at du får gode råd som tar hensyn til lokale forhold. Normalt vil det være nødvendig å gjøre en grunnundersøkelse for å fastslå presist hvilken type anlegg som egner seg best for akkurat din husholdning og din tomt.

Vi har anlegg for alt fra en enkelt husholdning (minirenseanlegg) til større renseanlegg for hele lokalsamfunn.

Hvor får jeg kjøpt det?

Ta kontakt med den nærmeste forhandleren for å kjøpe anlegg.
Din nærmeste forhandler finner du her!

Hva med når det er montert?

Installasjon av et nytt minirenseanlegg utføres raskt og enkelt av fagfolk. Du kan som regel begynne å bruke renseanlegget samme dag.

Når anlegget er montert, utfører vi etterkontroll og justering og gir deg råd om vedlikeholdet. Det aller viktigste er likevel at anlegget er driftssikkert. Ecobio kan dokumentere driftssikre anlegg med en feilmargin langt bedre enn markedsstandarden (I 2014 ble det levert 100 anlegg, og ingen hadde rapporterte feil).

Premier Techs minirenseanlegg er enkle å betjene og passer seg i stor grad selv. Du trenger i grunnen bare å passe på at det er nok flokkuleringsmiddel (som tar ut fosfor). Ecobio tilbyr serviceavtale på alle Ecobio-anlegg for å besørge at anleggene blir brukt riktig og fungerer slik de skal.

Anleggene er utstyrt med alarmfunksjoner som varsler deg.

Å leve med produktet i fremtiden

Rensing av avløpsvann er et løpende ansvar som følger boligen «livet ut». Derfor er vi opptatt av å levere driftssikre renseanlegg og langsiktige serviceavtaler som gjør dette enklest og tryggest mulig for deg.

Du må kunne stole på det du graver ned i bakken. Derfor velger vi anlegg fra produsenter som har vært lenge i avløpsbransjen. Tusenvis av anlegg fungerer dag ut og dag inn. De har ingen bevegelige deler nede i avløpsvannet. Enkelt og driftssikkert.

De anleggene vi leverer er gjennomtestet og tilfredsstiller kravene fra 2016.

Serviceavtalen sikrer deg god oppfølging av anlegget og gir deg gode råd om drift av anlegget hele året igjennom.

Vi gjør det for deg

Vi gjør det enkelt for deg. Vi og våre forhandlere kan bidra med profesjonell veiledning. Hvis du vil gå i gang på egen hånd, finner du en generell veiledning her.

Kommunen er lokal forurensningsmyndighet og vil kunne svare på spørsmål vedrørende søknadsprosessen i ditt område.

Her finner du våre løsninger.

Les også:

Godt for samfunn og miljø

Krav til avløpsrensing

Hytter og hus