Slamavvanning


Prosess der slammet blir redusert i vekt og volum, og separert fra væske til hardt materiale

Prosess der slammet blir redusert i vekt og volum, og separert fra væske til hardt materiale

Jo bedre avløpsvannet behandles i alle behandlingstrinn, desto mer slam blir skapt i behandlingsprosessen.

Mengden av slam er avhengig av typen behandlingsprosess, typen industrielt eller kommunalt avløpsvann og avløpsvannets egenskaper. Slamproduksjonen varierer fra land til land.

Valget av en slambehandlingsmetode avhenger av volumet av det genererte slam, og analyse av nødvendige behandlingskostnader og tilgjengelige disponeringsløsninger.

Flotlife er i stand til å tilby alle vanlige metoder for avvanning av slam:

 • posefiltre
 • skruepresser
 • sentrifuger
 • Hovedkriterier for prosjektering og design av slamavvanningsutstyr:
 • kompakt design
 • enkelt vedlikehold
 • tar liten plass
 • lave driftskostnader

 • Videre til Forhåndsmontert contaierisert renseanlegg

  Image Image