Overvåkning og kontroll


SIMATIC WinCC – maksimal produktivitet og åpenhet av anlegget

Flotlife overvåkning og datainnsamling (SCADA -Supervisory Control And Data Acquisition) er et fjernovervåknings- og kontrollsystem som gir maksimal funksjonalitet og et brukervennlig grensesnitt. SCADA-systemet er basert på SIEMENS SIMATIC WinCC. I avløpsvannindustrien er en rask reaksjon på dagens spesifikke krav meget viktig. Som en systemintegrator, må du være i stand til å tilpasse standardsystemer til kundespesifikke krav raskt og uten store anstrengelser.

Gjennom overvåkning og kontroll vil kunden oppnå en stabil behandlingsprosess og garantert kvalitet på avløpsvannet.

Viktigste fordeler:
  • Reduserte kostnader av personell
  • Redusert forbruk av strøm og kjemikalier
  • Forbedret behandlingsutstyr med livstidsgaranti
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Betimelig service på utstyr med regelmessig erstatning av
    reservedeler
  • Image