Oppløst luftflotasjon DAF-F


Separasjon av væske/faststoff skjer ved at faststoffer flyter til overflaten ved å feste mikrobobler på partiklene

Fjerning av partikler (olje, fett) oppnås ved å tilføre luft i vannet eller avløpsvannet under trykk, for deretter å slippe luften ut ved atmosfærisk trykk i en flotasjonstank eller kum. Luften som frigjøres danner små bobler som fester seg til suspendert stoff, noe som gjør at dette flyter opp til overflaten av vannet, hvor det deretter kan fjernes med skimmerutstyr.

Videre til Biologisk behandling

Image
Image