Koagulering og flokkulering


Fysiokjemisk behandling

Avløpsvann inneholder partikler av forskjellige størrelser som kan klassifiseres som oppløst (<0,08 μm), kolloidale (0,08 til 1 μm), suprakolloidal (>100 til 100 μm) og sedimenterbare (>100 μm).

Koagulering er det trinnet der kolloidale partikler blir destabilisert.

Flokkulering er det trinnet hvor destabiliserte kolloidale partikler (eller partiklene som dannes i koaguleringstrinnet) blir satt sammen til tilslagsmaterialer.

De vanlige reagenser er: mineralske og / eller organiske koaguleringsmidler, flokkulerings tilsetningsstoffer (aktivert silika, talkum, aktivert karbon), anioniske eller kationiske flokkuleringsmidler og pH-reguleringsmidler så som syrer eller baser.

Flotlife kan tilby:

  • flokkulator
  • pH-regulering
  • elektroniske TSS og COD-målinger
  • doseringspumper
  • polymerpreparasjonssystem

  • Videre til Oppløst Luftflotasjon


    Image
    Image