Høystrøms sandfilter av tvillingtype SF-F


Fjerner organiske og/eller uorganiske suspenderte faste stoffer opp til 10 mikrometer, fortsetter filtrering under tilbakespylingssyklus, og kjører automatisk tilbakespyling av luft og vann

Tilbakespylingsfiltre SF-F er ideelt egnet for vanngjenbruksanlegg, førbehandlingsprosesser av vann, eller rensning av avløpsvann etter DAF-systemer.

SF-F-filteret er utformet som et dobbelt anlegg med to parallelt opererende trykkfiltertanker. Konstruksjonen av anlegget sikrer en fordobling av strømningskapasiteten ved returspyling i forhold til filtreringshastigheten. Tilbakespyling av filterbedd skjer sekvensielt, en av gangen. Ved hjelp av den samme filtrerte strømningen som de andre tankene har, tillates filtreringssystemet å fortsette filtrering under tilbakespylingssykluser.

Ved bruk av automatisk styrt tilbakespyling og blanding av luft og vann, vil filteret operere i lengre tidsperioder før den korte tilbakespylingssyklusen. Automatisk filterprosedyre blir overvåket på forløpt tid og på trykkforskjell. Når regulatoren utløser en tilbakespyling pga trykkforskjell eller utgått tid, anvender tilbakespylingsfunksjonen en del av det rene filtrerte vannet med en luftblanding som blir til av det opererende filteret.

Videre til Slamavvanning

Image
Standardfunksjoner:
  • Skid-montert
  • Ferdig rørlegging
  • Forhåndskablet
  • Kompakt konstruksjon for liten plass
  • Fabrikktestet
  • Frittstående

  • Tilgjengelig i epoksybelagt karbonstål, rustfritt stål, polypropylen, FRP (Fiberforsterket polypropylen).