Biologisk behandling


Vannet blir sendt til en biologisk behandlingsenhet for fjerning av resten av biologisk nedbrytbare organiske forurensere som er oppløst i kjemiske forbindelser. Dette skjer ved hjelp av behandlingsprosesser som aktive slamprosesser.

Dette er en biokjemisk prosess for behandling av kloakk og industrielt avløpsvann som bruker luft (eller oksygen) og mikroorganismer for å biologisk oksidere organiske forurensere, som produserer et avfallsslam (eller flokk) som inneholder oksidert materiale. Normalt vil en aktivert slamprosess inkludere:

 • En luftetank der luft (eller oksygen) injiseres og blandes grundig inn i avløpsvann
 • En sedimenteringstank eller klaringstank som lar avfallsslam slå seg ned.
 • Forskjellige typer biologiske behandlingssystem:

  1. CAS – Continuous Activated Sludge
  2. SBR – Sequencing Batch Reactor
  3. MBR – Membrane Bioreactor
  4. MBBR – Moving Bed Biological Reactor
  5. IFAS – Integrated Fixed-Film Activated Sludge

  Videre til Høystrøms sandfilter av tvillingtype SF-F

  Image