Balanseringstank


Avløpsvann kommer først til balanseringstanken som har stort nok volum til å tillate en konstant strøm av avløpsvann å samles, blandes og pumpes frem til et behandlingssystem i en mer jevn hastighet. Pumpingen styres av nivåfølere, og hastigheten varierer avhengig av væskens dybde i balanseringstanken.

Innholdet i en balanseringstank bør blandes for å forhindre opphopning av faste stoffer. For å sikre at avløpsvannets kvalitet er så stabilt som mulig, kan det hende at innholdet i balanseringstanken må luftes.

En balanseringstank kan lagre avløpsvannet som blir produsert i løpet av dagen for å behandle en større andel av det om natten. På denne måten kan energikostnadene reduseres. Balanseringstanken kan også forbedre dosering av behandlingen.

For å tilpasse en balanseringstank, må den ubalanserte strømningen overvåkes og registreres. Den gjennomsnittlige strømningen må beregnes for å bestemme med hvilken hastighet væskene skal pumpes fremover. Strømningsprofilen må analyseres slik at tanken hindrer overløp.

Videre til Koagulering og flokkulering

Image