Flotlife

Offentlig og industrielt behandlingssystem for avløpsvann

Skreddersydde løsninger for industrien.

Alt utstyret designes og konstrueres unikt etter behov. Ferdig produserte løsninger blir levert og installert, hvorpå kunden får opplæring i håndtering av systemene. Service i ettertid er en selvfølge.

Gå inn på de følgende sidene for å lese mer om Flotlifes løsninger:

Roterende skjerm FS-S filtersystem

Balanseringstank

Koagulering og flokkulering

Oppløst luftflotasjon DAF-F

Biologisk behandling

Høy-strøms sandfilter av tvillingtype SF-F

Slamavvanning

Forhåndsmontert containerisert renseanlegg

Overvåkning og kontroll

Image
Viktigste fordeler ved valg av Flotlifes løsninger:
  • Reduserte kostnader av personell
  • Redusert forbruk av strøm og kjemikalier
  • Forbedret behandlingsutstyr med livstidsgaranti
  • Reduserte vedlikeholdskostnader
  • Betimelig service på utstyr med regelmessig erstatning av
    reservedeler